Zasadnutie správnej rady aj so štátnym tajomníkom, INFRA 4 pripravená

Správna rada Fondu na podporu športu zasadala vo štvrtok na domovskej pôde v Národnom tenisovom centre.

V pozícii hosťa sa na zasadnutí zúčastnil aj Ján Krišanda, novovymenovaný štátny tajomník pre šport Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

FnPS_Krisanda

Členovia správnej rady diskutovali a následne schválili výzvu INFRA 4, ako i zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci tejto výzvy.

INFRA 4

Podrobnosti výzvy INFRA 4 zverejní kancelária Fondu na podporu športu 15.11.2023. Podávanie žiadostí sa uskutoční prostredníctvom registračného systému fnps.egrant.sk, ktorý bude pre žiadateľov otvorený od 1. februára 2024 v zmysle podmienok výzvy.

(luc)