Zasadnutie správnej rady aj so štátnym tajomníkom a zástupcami lyžovania

Správna rada Fondu na podporu športu zasadala vo štvrtok po sérii výjazdových rokovaní na domovskej pôde v Národnom tenisovom centre.

V úvode predstavili zástupcovia Zväzu slovenského lyžovania stratégiu rozvoja tréningovej infraštruktúry. „Úvod do diskusie kreovania podmienok pre lyžiarsky šport považujem za veľmi pozitívny a zároveň potrebný. Následná kalibrácia detailov môže diskusiu posunúť ďalej. Všetci zainteresovaní si uvedomujeme, že je veľmi náročné riešiť všetko naraz, preto sme sa rozprávali o časovej a projektovej pripravenosti jednotlivých fáz,“ priblížil Ladislav Križan, predseda správnej rady Fondu na podporu športu.

ZSL

V pozícii hosťa sa na zasadnutí zúčastnil aj Richard Nemec, novovymenovaný štátny tajomník pre šport Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Nemec

Členovia správnej rady diskutovali okrem iného o Zásadách, spôsobe a kritériách hodnotenia žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2022/002​ i štatúte odbornej komisie.

Podávanie žiadostí́ sa uskutoční prostredníctvom registračného systému fnps.egrant.sk, ktorý́ bude pre žiadateľov otvorený od 17.03.2023 v zmysle podmienok výzvy.

(luc)