Zrekonštruovaná plaváreň MTF STU bude opäť v prevádzke

Rekonštrukčné práce v priestoroch plavárne Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave (MTF STU) sa začali v júli 2022, počas nasledujúcich 13 mesiacov prešla bazénová hala, technické priestory a príslušenstvo komplexnou rekonštrukciou. V plavárni sa tak zlepšili podmienky nielen na tréningový a výučbový proces a na organizovanie športových súťaží, sústredení, ale bol vytvorený priestor aj na rekreačné plávanie. Celková rekonštrukcia stála viac ako 2,7 mil. EUR, na jej financovaní sa podieľali: Fond na podporu športu, Mesto Trnava, Trnavský samosprávny kraj a MTF STU.

Cieľom rekonštrukcie bolo obnovenie funkčnosti plavárne a zlepšenie podmienok na realizáciu športovej činnosti. Funkčný bazén sa stáva príležitosťou na zlepšenie celkovej fyzickej kondície nie len pre študentov a športovcov, ale aj pre občanov mesta Trnava i širokého okolia, všetkých vekových kategórii.

"Plaváreň MTF STU v Trnave slúžila viac ako 50 rokov nielen študentom fakulty, profesionálnym športovcom, ale aj širokej verejnosti. Bola dejiskom významných plaveckých pretekov, tréneri v nej vychovali plavcov, ktorí reprezentovali Slovensko aj na významných medzinárodných podujatiach. Verím, že plaváreň bude opäť naplno slúžiť svojmu účelu. Podariť sa to môže iba vďaka v našich podmienkach unikátnemu spojeniu síl mesta Trnava, Trnavského samosprávneho kraja, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Fondu na podporu športu a Materiálovotechnologickej fakulty STU" povedal pri začatí rekonštrukcie v lete 2022 dekan MTF STU v Trnave prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.

A podarilo sa, do plavárne Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave sa takmer po 4 rokoch vrátila voda. 60-ročnému športovisku vracia generálna rekonštrukcia život.

Rekonštrukčné práce začal zhotoviteľ stavby, spoločnosť HBH, a.s. v júli 2022 a počas 13 mesiacov prešla bazénová hala, technické priestory a príslušenstvo komplexnou rekonštrukciou.  V rámci stavby boli vytvorené nové konštrukcie plaveckého a výcvikového bazéna z antikorového materiálu. Zrealizovaná bola výmena bazénovej technológie, technologických rozvodov, vzduchotechniky, elektroinštalácie. Zdvojená zasklená stena bola odstránená, došlo k úprave podláh, k výmene stropnej konštrukcie, k zatepleniu strechy a obvodových stien. Vybudované bolo nové zariadenie pre osobnú hygienu pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu – WC, sprcha, šatňa, umožňujúce prístup priamo do bazénovej haly. Osadené boli aj teleskopické tribúny pre divákov.  

Plavecký bazén po rekonštrukcii spĺňa podmienky Európskej plaveckej ligy (LEN) i podmienky súťažného poriadku Slovenskej plaveckej federácie.

Rekonštrukciou plavárne sa zlepšili podmienky nielen na tréningový a výučbový proces a na organizovanie športových súťaží, sústredení, ale bol vytvorený priestor aj na rekreačné plávanie pre ľudí všetkých vekových kategórii, od detí až po seniorov.

Celková rekonštrukcia stála viac ako 2,7 mil. EUR. Na tento náročne investičný projekt sa podarilo získať príspevok z Fondu na podporu športu vo výške 1 170 654,45 EUR. Mesto Trnava a Trnavský samosprávny kraj podporili rekonštrukciu každý vo výške 400 000 EUR. MTF STU z vlastných zdrojov investovala viac ako 750 000 EUR.

Plaváreň bude slávnostne uvedená do prevádzky dňa 27.10.2023. Využívaná bude najskôr plavcami registrovanými v Plaveckom klube STU Trnava, študentmi a zamestnancami MTF STU,  plavcami zo Strednej športovej školy J. Herdu a žiakmi základných a materských škôl v rámci plaveckých výcvikov. Následne v krátkom čase, po zabezpečení všetkých nevyhnutných služieb a technických nastavení súvisiacich s otvorením prevádzky pre verejnosť, bude plaváreň sprístupnená aj širokej verejnosti. Aktuálne informácie budeme postupne zverejňovať prostredníctvom našej webovej stránky a sociálnych sietí.

(MTF STU)