Zrekonštruovaná plaváreň MTF STU v Trnave otvorená

Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej plavárne Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave (MTF STU) ukončilo 13-mesačné práce na zveľadení športoviska.

Rekonštrukčné práce sa začali v júli 2022, bazénová hala, technické priestory a príslušenstvo prešli komplexnou rekonštrukciou. V plavárni sa tak zlepšili podmienky nielen na tréningový a výučbový proces a na organizovanie športových súťaží, sústredení, ale bol vytvorený priestor aj na rekreačné plávanie. Celková rekonštrukcia stála viac ako 2,7 mil. EUR, na jej financovaní sa podieľali: Fond na podporu športu, Mesto Trnava, Trnavský samosprávny kraj a MTF STU.

Cieľom rekonštrukcie bolo obnovenie funkčnosti plavárne a zlepšenie podmienok na realizáciu športovej činnosti. Funkčný bazén sa stáva príležitosťou na zlepšenie celkovej fyzickej kondície nie len pre študentov a športovcov, ale aj pre občanov mesta Trnava i širokého okolia, všetkých vekových kategórii.

Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili aj legendy trnavského plávania, Ladislav Hlavatý so synom Rastislavom.

„Úspešný príbeh rekonštrukcie plavárne v Trnave je ukážkovým pre celé Slovensko, ktoré trápi polarizácia spoločnosti. Potom ako sme sa s havarijnou situáciou zatvoreného bazénu spoločne s ostatnými členmi správnej rady oboznámili priamo na mieste prišli na rad neľahké rokovania. Som hrdý, že ich konkrétne výsledky nám dnes opäť preukazujú unikátnu schopnosť Fondu na podporu športu spojiť nás všetkých pre dobrú vec prostredníctvo všetkým dostupného športu akým je plávanie. Je všetkými ostatnými nasledovaniahodné, ako sa združili nielen sily vlastníka bazéna, Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Trnave pod vedením pána dekana Čambála, ale i mesta a samosprávneho kraja. Bez ich pomoci by to fakulta resp. vysoká škola sama prosto nedala. Obzvlášť veľká vďaka preto patrí primátorovi mesta Trnava Petrovi Bročkovi, ako aj predsedovi Trnavského samosprávneho kraja Jozefovi Viskupičovi a všetkým poslancom mesta i kraja, ktorí hlasovali za vyčlenenie finančných zdrojov z ich rozpočtov na modernizáciu bazéna, hoci to nie ich majetok, vediac, že má a bude slúžiť nielen akademickej obci, ale všetkým obyvateľom mesta a kraja. Bez toho by táto modernizácia bazéna nebola, lebo vo výzve fondu by prosto projekt nemohol byť pre priveľké finančné nároky a neuspel by v konkurencii podľa vopred zverejnených kritérií. Ak sa má posunúť vpred nielen rekonštrukcia ďalších bazénov po celom Slovensku okrem už úspešne ukončených (v Poprade, Žiari nad Hronom, Starej Ľubovni, Nitre), prebiehajúcich (v Košiciach i v Bratislave 50m, ale i v Brezne), ale i výstavba úplne nových bazénov (finalizuje sa práve v Lučenci), obdobné dohody budú nevyhnutné medzi mestami, krajmi a ďalšími dotknutými aktérmi po celom Slovensku. Fond na podporu športu je pripravený byť v tomto procese všetkých spájajúcim lídrom," povedal Ladislav Križan, predseda správnej rady Fondu na podporu športu.

FOTOALBUM ZO SLÁVNOSTNÉHO OTVORENIA

Fond na podporu športu poskytol sumu vo výške 1,25 milióna eur.

(luc)