Zrekonštruovaná plaváreň v Starej Ľubovni

Presne v rovnaký deň ako bola prvý krát otvorená krytá plaváreň v Starej Ľubovni v roku 1988 sa celé mesto a aj širší región tešili z veľkej veci. V pondelok 1. mája 2023 sa plaváreň po dlhom čakaní obliekla do nových šiat a slávnostne ju otvorili. Pôvodný projekt architekta Hobrľu z ateliéru Stavoprojekt Prešov z roku 1983 obnovili a skrášlili architekti z projekčnej kancelárie on:off pod vedením architekta Jána Kovalčíka. Projekt rekonštrukcie bol najväčšou investičnou akciou v histórii mesta, kedy celkové náklady dosiahli výšku 4,192 mil. €.

Náročná investičná akcia trvala takmer 2 roky a rekonštrukčné práce zrealizovala spoločnosť DAG Slovakia. Mestu Stará Ľubovňa a spoločnosti Slobyterm, s.r.o. sa podarilo získať prostriedky na toto dielo aj z dotácie vlády SR, z Fondu na podporu športu ako aj z európskych fondov. Zvyšok dofinancovalo Mesto z úveru a vlastných zdrojov. 

Fond na podporu športu pripel sumou 953-tisíc eur. 

Rekonštrukciou plavárne došlo ku obnove obvodových plášťov, výmene technológie, prestavbe časti priestorov suterénu na wellness, rekonštrukcii bazénových telies a vybudovaniu detského exteriérového bazénu. Rekonštrukcia v maximálnej miere zachováva pôvodný architektonický koncept a tvaroslovie. Výber finálnych materiálov obvodových plášťov odkazuje na pôvodné riešenie, ale celková skladba obvodových a strešných konštrukcií spĺňa súčasné teplotechnické požiadavky a zaraďuje ich do kategórie A0. 

Obrovskou výhodou plavárne bude využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Vykurovanie plavárne a plaveckého bazénu bude zabezpečené prostredníctvom tepelných čerpadiel využívajúcich teplo z 10 vrtov o hĺbke 110 m. Na streche sú inštalované solárne panely aj fotovoltaické panely, ktoré budú využívané na získavanie elektriny jednak pre samotné tepelné čerpadlo, ale aj ohrev vody v sprche, či bežné využitie. 

„Dispozične sa zmenila vstupná časť, kde sa vytvorilo miesto pre predaj lístkov. Bufet sa prepojil s vestibulom a vybudovalo sa nové hygienické zázemie prístupné zo vstupnej haly, kde sú okrem oddelených toaliet, pridané WC pre imobilných. Priestory šatní sú spoločné pre mužov aj ženy. Prechod do bazénovej haly je cez sprchy, ktoré sú rozdelené podľa pohlavia. V priestoroch šatne pribudlo schodisko do suterénu, kde vznikol novovybudovaný wellness“, priblížil zmeny vedúci plavárne Tomáš Harčarík.

Bazénová hala zostáva v zmysle projektovej dokumentácie dispozične totožná s existujúcim stavom, pridáva sa prepojenie na bufet, kde sa počíta s tým, že návštevníci plavárne budú môcť vstúpiť do bufetu priamo z bazénovej haly. Bufet bude prevádzkovo a dispozične rozdelený na zónu bez obutia a s obutím. Hĺbka plaveckého bazénu je v rozmedzí od 1,2 m do 1,8 m a bazénová vaňa je z nerezového materiálu. 

Vstup do priestorov wellness je navrhnutý zo šatní po novovybudovanom schodisku. Priestory wellness sú rozdelené do dvoch zón. Prvá, prístupná od vstupu, obsahuje hygienické zázemie toalety, sprchy/, oddychovú časť s lehátkami a vírivkami. Tieto priestory sú cez chodbu prepojené s vonkajším areálom plavárne. Druhá časť wellness sú priestory so saunami a tepidáriom. Návštevníci plavárne sa môžu tešiť na fínsku, parnú a infrasaunu. Tu sú tiež umiestené sprchy, toalety a ochladzovací bazén.

Primátor mesta Ľuboš Tomko vyjadril obrovskú radosť spojenú s otvorením plavárne: „Myslím, že celé mesto, ale aj okres sa už nevedeli dočkať momentu opätovného otvorenia mestskej plavárne. Symbolicky a slávnostne sme ju otvorili presne po 35 rokoch od prvého otvorenia plavárne v roku 1988. Chcem sa veľmi poďakovať všetkým, ktorí sa na rekonštrukcii podieľali a vyjadriť presvedčenie, že bude dlhé roky bezproblémovo slúžiť všetkým plavcom a návštevníkom, pre ktorých bude otvorená už onedlho.“

www.staralubovna.sk