Zrekonštruovaný zimný štadión v Topoľčanoch opäť v plnej prevádzke

Po niekoľkých mesiacoch intenzívnych prác sa uplynulý týždeň opätovne pre verejnosť otvorili brány zimného štadióna v Topoľčanoch. Rekonštrukčné práce, ktoré boli zamerané na strojovňu chladenia ľadovej plochy, vyšli na takmer 1 milión eur, pričom na tento infraštruktúrny projekt prispel sumou 596 052,36 eura aj Fond na podporu športu. 

Finančné prostriedky z Fondu na podporu športu boli mestu Topoľčany, vlastníkovi zimného štadióna, schválené ešte 22. apríla 2022 uznesením správnej rady fondu, a to na základe žiadosti, ktorú mesto Topoľčany podalo v rámci výzvy na predkladanie žiadostí č. 2021/004 o finančný príspevok určený na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry. Spolu s rekonštrukciou topoľčianskeho zimného štadióna bolo na základe tejto výzvy podporených 90 projektov športovej infraštruktúry v celkovej hodnote takmer 31 miliónov eur. 

Predmetom infraštruktúrneho projektu na zimnom štadióne v Topoľčanoch bola rekonštrukcia strojovne a chladiaceho systému ľadovej plochy. Konkrétne došlo na zimnom štadióne k výmene existujúcich kompresorov za chladiacu jednotku s využitím odpadného tepla, vybudovaniu expanznej nádoby s čerpadlami čpavku a osadeniu nového kondenzátora a nových rozvodov ľadovej plochy s ohrevom podložia. Všetky tieto zmeny majú pritom podstatný pozitívny vplyv okrem iného na energetickú náročnosť prevádzky zimného štadióna, ktorá je osobitne v súčasnej dobe mimoriadne dôležitá. 

„Som potešený, že aj vďaka podpore Fondu na podporu športu mohlo dôjsť k realizácii tohto projektu. Hoci voľným okom bežný návštevník zrejme nespozoruje významné zmeny, platia jednoduché rovnice – ak strojovňa nefunguje, nie je ľad, a ak nie je ľad, nie je hokej. Opomenúť nemožno ani to, že rekonštrukciou strojovne sa zabezpečí energeticky úspornejšia a v dôsledku zníženia čpavku potrebného na chladenie o takmer tri štvrtiny aj bezpečnejšia prevádzka zimného štadióna. Zo svojej pozície mi ostáva vysloviť želanie, aby aj vďaka tomuto projektu mohol byť v budúcnosti slovenský hokej zásobovaný odchovancami topoľčianskeho klubu a nasledovníkmi Miroslava Šatana či Ľubomíra Višňovského,“ prezradil predseda správnej rady Fondu na podporu športu Ladislav Križan

Okrem strojovne prešiel zimný štadión v Topoľčanoch za ostatné roky viacerými väčšími či menšími zmenami. V uplynulých rokoch došlo tiež k rekonštrukcii fasády a zateplenia zimného štadióna či výmene osvetlenia. „V Topoľčanoch vyrástlo množstvo hokejových talentov svetového formátu. Ak chceme v tomto trende pokračovať, kľúčové sú pre nás  kvalitné a moderné športoviská. V mestskom zimnom štadióne doteraz slúžilo chladiace zariadenie po hranici životnosti. Preto máme veľkú radosť, že sa nám ho aj vďaka dotácii od Fondu na podporu športu  podarilo zrekonštruovať, a spolu s ním prešlo obnovou aj chladenie ľadovej plochy. Celková suma tejto investície bola vo výške 993 420 eur. Čiastka z Fondu na podporu športu predstavovala 596 052,36 eura, zvyšok hradilo mesto z vlastných zdrojov. Táto investícia je skvelou správou nielen pre hokejistov a priaznivcov korčuľovania. Vďaka nej sa nám totiž podarilo znížiť aj emisie čpavku potrebného na chladenie a izoláciu ľadovej plochy, čo znamená výrazné zvýšenie bezpečnosti občanov žijúcich v blízkosti štadióna,“ uviedla primátorka Topoľčian Alexandra Gieciová

Z ukončenej rekonštrukcie má pochopiteľne radosť aj klub HC Topoľčany, ktorý tak môže opätovne naplno využívať svoj domovský zimný štadión. „Hneď na úvod musím vyjadriť veľkú vďaka patrí mestu Topoľčany a Fondu na podporu športu, ktorí zafinancovali túto investičnú aktivitu. Vďaka rekonštrukcii strojovne už nemusíme mať obavy o to, že by nám vypovedala službu, čo pri pôvodnej strojovni chladenia, ktorá už mala značný vek, hrozilo. Veľkým pozitívom je aj zvýšenie bezpečnosti v dôsledku podstatného zníženia potreby čpavku pre chladenie ľadovej plochy a v neposlednom rade nová strojovňa prispeje k zvýšenej kvalite ľadu, a teda aj omnoho lepším podmienkam pre prípravu mladých hokejistov. Navyše sa nám touto rekonštrukciou otvára aj potenciálna možnosť držať ľad na štadióne aj v tých mesiacoch, v ktorých to v súčasnosti nebolo možné,“ prezradil prezident HC Topoľčany Ervín Mik

FOTO: Peter Faltys