Zrevitalizovaný športový areál pri gymnáziu v Michalovciach

Pondelňajšie slávnostné otvorenie zrevitalizovaného športového areálu na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach sa nieslo v znamení predstavenia pohybových záujmov študentov prošportového vedenia školy pod taktovkou riaditeľky Kataríny Olšavovej.

Košický samosprávny kraj pod vedením Rastislava Trnku uspel v projekte revitalizácie vonkajšieho športového areálu gymnázia vo výzve INFRA 1, pričom Fond na podporu športu prispel na modernizáciu miestnych športovísk sumou takmer 142-tisíc eur. Zvyšnú čiastku v približne rovnakej výške doplatila župa.

„Vidieť takto perfektne zrekonštruované športovisko je naozaj radosť. Nevyhovujúci, desaťročia starý asfalt, nahradili moderné povrchy. Záujem školy o šport je značný, či už ide o basketbal, nohejbal alebo mažoretky. Pri vyše 600 študentoch si každý môže vybrať disciplínu, ktorá mu najviac vyhovuje. Radosť je o to väčšia, že škola sa roky snažila o revitalizáciu vonkajších športovísk a až teraz, spojením financovania župy a fondu, sa dobrá vec konečne podarila. Všetkým želáme príjemné športovanie!“ povedal Dušan Šaradín, člen správnej rady Fondu na podporu športu.

(luc), FOTO (dš)