ZŠ a MŠ na Komenského v Poprade má novú telocvičňu

Mesto Poprad sa dlhodobo a systematicky venuje výstavbe, rozvoju a udržiavaniu športovej infraštruktúry. V telocvični ZŠ Komenského prebieha nielen telesná športová výchova, ale aj tréningový proces a zápasy viacerých športových organizácií. Tá bola v značnom stave opotrebenia a preto sa  jej rekonštrukcia a modernizácia sa stala nevyhnutnou.

Mesto Poprad  podalo projekt, s ktorým bolo úspešné a tak Fond na podporu športu schválil  grant vo výške 831 891,09 €. Spoluúčasť mesta bola rozpočtovaná v sume 758 729,09 €.

FOTODOKUMENTÁCIA Z OTVORENIA 

„Získali sme prestížny titulu Európske mesto športu 2023 a to aj kvôli množstvu vnútorných a vonkajších športovísk, z ktorých bola hodnotiaca komisia z Európskeho parlamentu nadšená. Veľmi dôležitým je pre nás aj školský šport, nakoľko mesto Poprad je  zriaďovateľom viacerých základných škôl s ďalšími športoviskami. Preto som veľmi rád, že sa nám podarilo získať financie na dobrú vec a zmodernizovať túto telocvičňu tak, aby všetci, ktorí ju budú využívať, mali radosť  zo športu a pohybu,“ uviedol na otvorení primátor Anton Danko.

„Sme nadšení z tejto rekonštrukcie, pretože priniesla telocvični nový šat v súlade s 21. storočím, aby deti mohli športovať v zodpovedajúcich podmienkach. V provizóriu počas rekonštrukcie deti cvičili síce po chodbách, ale napriek tomu sme dosiahli neskutočne veľké úspechy v rôznych športových súťažiach, a to ma veľmi teší, že máme tak nadané a šikovné deti,“ dodala riaditeľa školy Monika Strnková.

V rámci rekonštrukcie  sa k telocvični pristavilo nové jadro so samostatným schodiskom, ktoré zabezpečuje  typologicky vhodné komunikačné prepojenie prízemia a poschodia objektu. Zrekonštruovali a vymenili sa rozvody elektrickej energie, osvetlenia, ako aj vykurovacích telies. Elektromery sa preložili na fasádu objektu. Opravil sa tiež školský zvonček, rozhlas a nainštalovalo sa otváranie dverí cez video vrátnika. Vzduchotechnické zariadenia pracujú s čerstvým a obehovým vzduchom, vetranie priestorov prebieha prostredníctvom rekuperačnej vetracej jednotky.

V celej riešenej časti objektu je inštalovaná elektrická požiarna signalizácia a HSP. Na odvod tepla a splodín horenia zo zhromažďovacích priestorov núteným odsávaním sa používajú fasádne axiálne ventilátory. V exteriéri sú realizované úpravy existujúceho chodníka pri vstupe do telocvične, ktorý je porušený prekopávkou pre preložku teplovodu. Upravil  sa aj okolitý terén. 

„Je nesmierne pozitívne, že sa škola so zameraním na dievčenský i chlapčenský basketbal, pustila do komplexnej rekonštrukcie športového zázemia. Už ju veľmi potrebovala, dnes majú k dispozícii malú aj veľkú telocvičňu, novú palubovku, tribúnu, šatne. Je skvelé, že deti môžu športovať v moderných podmienkach. Na druhej strane treba pripomenúť, aj pre všetkých potenciálnych žiadateľov, že aj taká drobnosť ako šatne len na poschodí, predstavujú pre telesne znevýhodnených športovcov a športovkyne neprekonateľnú bariéru,“ povedal Miroslav Dráb, člen správnej rady Fondu na podporu športu a zároveň generálny manažér slovenského parahokejového tímu a riaditeľ hokejového klubu MHK Dolný Kubín.

Z verejných zdrojov projekt podporil Fond na podporu športu. Mesto Poprad ďakuje tejto verejnoprávnej inštitúcii za profesionálny, ústretový a bezproblémový prístup pri celom procese poskytnutia predmetnej dotácie.

www.poprad.sk