Fond zverejňuje usmernenie k vyúčtovaniu finančného príspevku poskytnutého na športovú infraštruktúru (výzva č. 2020/001)

Fond na podporu športu si dovoľuje informovať prijímateľov finančného príspevku poskytnutého na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry (výzva č. 2020/001) o zverejnení usmernenia k vyúčtovaniu poskytnutého finančného príspevku.

Prijímatelia, ktorým sa nemenila výška poskytnutého finančného príspevku po ukončení procesu verejného obstarávania, môžu začať nahrávať vyúčtovanie v súlade s pokynmi uvedenými v usmernení. 

Usmernenie k vyúčtovaniu finančného príspevku v rámci výzvy č. 2020/001 „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“