Schválených 85 projektov INFRA 3, podpora aj pre NOC Košice, UNIZA Žilina a Zimný štadión Ondreja Nepelu

INFRA 3: SCHVÁLENÝCH 85 PROJEKTOV V SUME 33 MILIÓNOV EUR

Správna rada Fondu na podporu športu na svojom zasadnutí 30. júna schválila prerozdelenie zhruba 33 miliónov eur na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry. Zo 199 žiadostí, ktoré doručili žiadatelia Fondu na podporu športu v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2022/002, tzv. INFRA 3, schválili členovia najvyššieho orgánu fondu 85 projektov.

„Som rád, že posledný júnový deň prijali členovia správnej rady Fondu na podporu športu na jej 41. zasadnutí viacero kľúčových rozhodnutí. To najdôležitejšie bolo vyhodnotenie aktuálnej infraštruktúrnej výzvy. Takzvanú INFRA 3 vyhlásil fond ešte koncom uplynulého roka, po šiestich mesiacoch máme uznesenie správnej rady vyplývajúce z hodnotenia, ktoré k projektom vypracovala 16-členná odborná komisia na základe vopred schválených a zverejnených kritérií. Do konečného poradia správna rada dnes nezasiahla, nezmenila ho. Je to dobrý, už v tretej výzve po sebe sa opakujúci a pre všetkých aktérov motivujúci, signál. Najradšej by sme podporili každý jeden projekt, čo bohužiaľ nie je možné. Z tohto hľadiska sa takmer dvojnásobné navýšenie alokácie ukázalo ako veľmi správne, mohli sme podporiť 85 projektov z celého Slovenska v hodnote 33 miliónov eur,“ povedal Ladislav Križan, predseda správnej rady Fondu na podporu športu.

Výsledky posudzovania žiadostí „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2022/002, tzv. INFRA 3

Výzvu INFRA 3 vypísal Fond na podporu športu ešte 23. decembra minulého roku. Záujemcovia o finančný príspevok mohli svoje žiadosti zasielať od 17. marca až do 17. apríla 2023. Za tento čas doručili fondu 199 žiadostí, z ktorých 29 neprešlo formálnou kontrolou kancelárie Fondu na podporu športu. Zvyšných 170 žiadostí bolo postúpených odbornej komisii Športová infraštruktúra na hodnotenie. Členovia komisie pre športovú infraštruktúru tak celkovo vykonali spolu 562 jednotlivých hodnotení. Spomenutým 85 projektom schválila správna rada fondu podporu, pričom po posúdení súladu s pravidlami poskytovania štátnej pomoci a predloženia potrebných podkladov o ukončení VO/VOS budú vydané rozhodnutia o poskytnutí príspevku na projekt.

ŠINV: PODPORA PRE NOC KOŠICE, ŽILINSKÚ UNIVERZITU I ZIMNÝ ŠTADIÓN ONDREJA NEPELU

Ďalšie dôležité rozhodnutia padli v projekte podpory Športovej infraštruktúry národného významu, členovia správnej rady fondu podporili ďalšie tri projekty.

„Som veľmi rád, že len deň pred zatvorením mestskej krytej plavárne v Košiciach správna rada Fondu na podporu športu jednohlasne rozhodla o podpore projektu dôležitého nielen pre plavecké športy, ale pre celé východné Slovensko, keď rozhodla o pridelení príspevku vo výške približne 8,3 milióna eur. Pri tejto výške príspevku finálne podporu v zmysle zákona musí ešte schváliť vláda Slovenskej republiky,“ ozrejmil Križan v súvislosti s projektom „Prestavba Mestskej krytej plavárne na Národné olympijské centrum“.

Extrémne dôležitý zámer pre mesto Žilina, ale aj pre Žilinskú univerzitu je pripravovaný projekt Športového centra UNIZA v Žiline. „Len pár dní potom, čo mestské zastupiteľstvo vyčlenilo na projekt 1,5 milióna eur, rozhodli členovia správnej rady fondu o podpore sumou temer 5 miliónov eur. Spoločný projekt vysokej školy a mesta je po združení zdrojov vo finálnej fáze, realizácia stavby sa začne počas leta.“

O podpore vo výške bezmála milión eur rozhodli členovia správnej rady fondu aj v prospech projektu modernizácie Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave. „Len včera schválilo mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy spolufinancovanie projektu vo výške 250-tisíc eur, pričom výsledok modernizácie bude energetické zefektívnenie prevádzky štadióna. Výmena osvetlenia nad ľadovou plochou sa začne už v najbližších dňoch,“ uzavrel Ladislav Križan.

V pozícii hosťa sa na zasadnutí zúčastnil aj Richard Nemec, štátny tajomník pre šport Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

(fnps)