Správna rada schválila príspevok piatim projektom ŠINV

Správna rada Fondu na podporu športu zasadala vo štvrtok na domovskej pôde v Národnom tenisovom centre.

Členovia najvyššieho orgánu fondu schválili výročnú správu aj účtovnú závierku Fondu na podporu športu za rok 2022 overenú audítorom.

Zástupcovia správnej rady diskutovali okrem iného o stave hodnotenia predložených žiadostí v rámci výzvy „INFRA 3“ odbornou komisiou. Všetky aktivity smerujú k tomu, aby na najbližšom zasadnutí správnej rady padlo rozhodnutie o zozname schválených žiadostí.

Zároveň schválili navýšenie pôvodnej sumy alokovanej na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2022/002 o 15,4 mil eur, pričom navýšená alokácia predstavuje sumu vo výške 33 mil. eur.  

INFRA 3

Na programe 40. zasadnutia bol aj bod Športová infraštruktúra národného významu. V rámci neho členovia správnej rady fondu schválili poskytnutie príspevku, po predložení všetkých potrebných podkladov, na nasledovné projekty:

  • Výstavba štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove vo výške 4 828 236,96 eur
  • Modernizácia Národného biatlonového centra Osrblie vo výške 615 442,44 eur
  • Modernizácia Plavárne Pasienky v Bratislave vo výške 981 015 eur
  • Modernizácia Národného tenisového centra v Bratislave vo výške 807 650,40 eur
  • Výstavba Univerzitného športového centra EUBA v Bratislave vo výške 970 000 eur.

(luc)