Univerzitné športové centrum pri Ekonomickej univerzite v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave otvorila viacúčelovú športovú halu - Univerzitné športové centrum pri EU v Bratislave.

VIDEO ZO SLÁVNOSTNÉHO OTVORENIA

Viacúčelovú športovú halu – Univerzitné športové centrum pri EU v Bratislave otvorili v utorok 23. apríla 2024 slávnostným prestrihnutím pásky minister cestovného ruchu a športu SR Dušan Keketi, rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo, prezident Slovenskej asociácie univerzitného športu Július Dubovský, generálna riaditeľka sekcie rozpočtu na Ministerstve školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Lucia Zemanová a predseda správnej rady Fondu na podporu športu Lukáš Pitek.

Na otvorení sa zúčastnili aj zástupcovia vedenia univerzity a vedení fakúlt, zástupcovia športových zväzov a športových klubov, zástupcovia samosprávy, zástupcovia projektovej kancelárie a zhotoviteľa stavby, zamestnanci a študenti EU v Bratislave a široká verejnosť.

„Myšlienka výstavby Viacúčelovej športovej haly – Univerzitného športového centra pri EU v Bratislave existovala už pri projektovaní a výstavbe areálu EU v Bratislave v Petržalke v 80. rokoch minulého storočia. V roku 2019 sa táto dlhodobá myšlienka začala realizovať, keď sa rozhodlo o umiestnení stavby v areáli EUBA. Vo februári 2020 bol slávnostne poklepaný základný kameň stavby. Následne sa rozbehli všetky povoľovacie procesy a súťaž na realizáciu projektovej dokumentácie a súťaž na výber zhotoviteľa stavby. Výstavba odštartovala v apríli 2022 a ukončená bola v máji 2023. Kolaudácia bola ukončená v decembri 2023. Sme presvedčení, že nové športové centrum prispeje nielen k zlepšeniu fyzického zdravia a pohody našich študentov, ale aj k rozvoju športových talentov a k posilneniu komunitného ducha na univerzite“, povedal Ferdinand Daňo, rektor EUBA.

Viacúčelová športová hala spĺňa najvyššie medzinárodné štandardy. Je určená pre volejbal, basketbal, futsal, hádzanú, bedminton, florbal a bude slúžiť pre potreby výučby a rozvoja športových a pohybových aktivít študentov EUBA, pre aktivity volejbalového klubu Slávia Kooperatíva Ekonomická univerzita, pre potreby športovej reprezentácie a organizovanie významných národných a medzinárodných športových podujatí v halových športoch. Športováhala je vybavená kapacitou 184 miest na sedenie, 8 šatňami s celkovou kapacitou pre 130 športovcov a šatňami pre trénerov a rozhodcov.

Celková cena za výstavbu športovej haly sa vyšplhala na sumu viac ako 4,5 milióna Eur.

"Som nesmierne rád, že podobne ako dieťa, uzrelo toto krásne športovisko svetlo sveta desať mesiacov po schválení príspevku správnou radou fondu," povedal Lukáš Pitek, predseda správnej rady Fondu na podporu športu.

Hala vznikla s finančnou podporou Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, Slovenskej asociácie univerzitného športu a Fondu na podporu športu. Fond sa na projekte spolupodieľal sumou 970-tisíc eur.

euba.sk + luc