04.02.2022
Usmernenie k vyúčtovaniu finančného príspevku v rámci výzvy č. 2020/001 „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ v znení aktualizácie č. 1
10.01.2022
Príloha č. 1 k výzve č. 2021/004 – Vzor žiadosti
15.11.2021
Príloha č. 3 k výzve č. 2021/004 – Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutie pomoci podľa Schémy štátnej pomoci na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry
15.11.2021
Príloha č. 2 k výzve č. 2021/004 – Čestné vyhlásenie žiadateľa o poskytnutie príspevku
15.11.2021
Výzva FnPŠ č. 2021/004 – výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry
10.11.2021
Zoznam schválených žiadostí profesionálnych športových klubov v rámci výzvy č. 2021/003
27.10.2021
Výzva na predkladanie ponúk (príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov)
27.10.2021
Výzva na predkladanie ponúk (príloha č. 2 – Rámcová dohoda)
27.10.2021
Výzva na predkladanie ponúk (príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky)
27.10.2021
Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu – zabezpečenie stravovania prostredníctvom elektronickej stravovacej karty
08.10.2021
Sumárny zoznam schválených rozhodnutí o poskytnutí mimoriadnej podpory (výzva č. 2021/002 - amatérske kluby a organizácie)
22.09.2021
Usmernenie k vyúčtovaniu poskytnutého finančného príspevku v rámci výzvy č. 2021/002 (amatérske športové kluby a organizácie)
07.09.2021
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre profesionálne športové kluby č. 2021/003 v znení dodatku č. 1
31.08.2021
Schéma štátnej pomoci na podporu profesionálnych športových klubov v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 – II. [SA.64148 (2021/N)]
31.08.2021
Schéma minimálnej pomoci na podporu športu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 – II. (DM - 23/2021)
30.08.2021
Schéma štátnej pomoci na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry, poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu športu
16.07.2021
Výsledky posudzovania žiadostí o finančný príspevok v rámci výzvy určenej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry
02.07.2021
Zoznam podporených amatérskych športových klubov a organizácií (amatérska výzva)
06.05.2021
Usmernenie k vyúčtovaniu poskytnutého peňažného príspevku pre profesionálne športové kluby v rámci výzvy č. 2021/001
29.04.2021
Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov v rámci výzvy č. 2020/001 (športová infraštruktúra)
12.04.2021
Často kladené otázky ku Výzve 2021/002 V3 - aktualizácia 12.4.2021
12.04.2021
Aktualizácia - Príloha č.1. - Zoznam počtu aktívnych športovcov do 23rokov v športových kluboch na základe registrov športovcov podľa žiadostí národných športových zväzov o príspevok uznanému športu na rok 2020 (k 30.9.2019).
08.04.2021
Tlačová správa zo dňa 8. apríla 2021 k procesu podávania žiadostí o príspevok v rámci výzvy č. 2020/001 (športová infraštruktúra)
07.04.2021
Často kladené otázky ku Výzve 2021/002 V6- aktualizácia 7.4.2021
30.03.2021
Často kladené otázky ku Výzve 2021/001V7_aktualizácia 23.3.2021
25.03.2021
Často kladené otázky k výzve č. 2021/002 V - aktualizácia 25.3.2021
24.03.2021
Zápisnica z 19. zasadnutia Správnej rady FnPŠ zo dňa 12. marca 2021, č. FnPŠ-SR-3/2021
24.03.2021
Príloha k tlačovej správe zo dňa 24. marca 2021
24.03.2021
Tlačová správa zo dňa 24. marca 2021 k poskytnutiu mimoriadnej finančnej pomoci pre športový sektor v čase pandémie COVID-19
18.03.2021
Často kladené otázky k výzve č. 2021/002 V1 - aktualizácia 18.3.2021
05.03.2021
Výzva č. 2021/002 – Amatérske kluby a organizácie
05.03.2021
Príloha č. 1 k výzve č. 2021/002 – zoznam počtu aktívnych športovcov v športových kluboch na základe registrov športovcov podľa žiadostí národných športových zväzov o príspevok uznanému športu na rok 2020
05.03.2021
Príloha č. 2 k výzve č. 2021/002 – zoznam športových zväzov, ktoré dostali na rok 2020 dotáciu na rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými športami podľa zákona o športe.
05.03.2021
Často kladené otázky ku Výzve 2020/001 V6 – aktualizácia 4.3.2021
25.02.2021
Často kladené otázky ku Výzve 2020/001 V5- aktualizácia 25.2.2021
08.02.2021
Často kladené otázky ku Výzve 2021/001- aktualizácia 8.2.2021
04.02.2021
Často kladené otázky ku Výzve 2020/001_V3
03.02.2021
Tlačová správa k predĺženiu termínu na podávanie žiadostí v rámci Výzvy č. 2020/001
02.02.2021
Často kladené otázky ku Výzve 2021/001
31.01.2021
Často kladené otázky ku Výzve 2020/001_V2
25.01.2021
Výzva číslo 2021/001 - Profesionálne kluby
22.01.2021
Často kladené otázky ku Výzve 2020/001
21.01.2021
Tlačová správa 20.1.2021
31.12.2020
Príloha k schéme minimálnej pomoci
31.12.2020
Schéma minimálnej pomoci na podporu športu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19
31.12.2020
Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu športu k Výzve
31.12.2020
Výzva číslo: 2020/001
18.11.2020
Často kladené otázky
04.09.2020
Zverejnenie výsledku výberového konania na pozíciu generálny riaditeľ kancelárie FNPŠ
20.08.2020
Výzva na predkladanie ponúk-právne služby