Dodatok k výzve INFRA 4

Správna rada Fondu na podporu športu schválila dňa 14. decembra 2023 dodatok č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo 2023/001.

Dodatok napríklad dopĺňa oprávnené výdavky o výdavky na zriadenie miesta prvej pomoci a obstaranie AED defibrilátora.

Dodatok č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2023/001

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ v znení dodatku č.1