Fond na podporu športu podporí príspevkom rekonštrukciu Angels arény v Košiciach

Správna rada Fondu na podporu športu na svojom poslednom zasadnutí schválila finančný príspevok v sume 1,25 milióna eura určený na modernizáciu Angels arény v Košiciach pri viac ako 50-percentnom spolufinancovaní zo strany mesta Košice ako jej vlastníka. 

„Som veľmi rád, že správna rada jednohlasne na svojom poslednom zasadnutí schválila mestu Košice finančný príspevok na tento projekt v maximálnej možnej výške v zmysle výzvy, v ktorej mesto uspelo. Táto modernizácia je druhým z projektov športovej infraštruktúry národného významu podporených z prostriedkov Fondu na podporu športu. V tejto súvislosti chcem poďakovať v prvom rade mestu Košice na čele s primátorom Jaroslavom Polačekom, ktorý sa do neľahkej rekonštrukcie tejto národnej kultúrnej pamiatky pustili a vyčlenia na tento účel viac ako 50 percent z potrebnej sumy z vlastných zdrojov,“ povedal predseda správnej rady Fondu na podporu športu Ladislav Križan.

„Obzvlášť veľké poďakovanie patrí aj ľuďom pôsobiacim v basketbalovom klube na čele s Danom Jendrichovským, pri ktorom sa osobitne pristavím.  Nie iba pre asi už nikdy neprekonaný príbeh Good Angels Košice, ich 15 titulov či úspechy v Eurolige, ktorých je otcom. Ľudia ako Dano so všetkou spaľujúcou vášňou milujú svoj šport, no potrebujú pozitívne impulzy, aby mali motiváciu vytrvať. Verím, že rekonštrukcia Angels arény tomu môže pomôcť,“ doplnil Križan.  

Štátny tajomník pre šport Ivan Husár k úspechu projektu uviedol: „Košická aréna, v ktorej dosiahli basketbalistky impozantné výsledky, športovisko, kde denne trénujú desiatky detí potrebuje renováciu. Verím, že náročnosť obnovy športovej haly dopadne zdarne a basketbal bude mať stále dôstojný stánok na ďalší úspešný rozvoj tohto v Košiciach tak populárneho športu.“

„Som veľmi rád, že sa to podarilo aj vďaka našim neustálym výzvam a veľmi dobre spolupráci s predstaviteľmi rôznych štátnych orgánov. Chcem sa poďakovať aj členom Správnej rady Fondu na podporu športu na čele s pánom Križanom, s ktorými sme pravidelne komunikovali a vysvetľovali im dôvody, prečo sú potrebné investície do zanedbanej športovej infraštruktúry v Košiciach. Veríme, že aj toto rozhodnutie bude prísľubom pre ďalšie investície, ktoré by aj vďaka tomuto fondu mohli k nám prísť,“ uviedol košický primátor Jaroslav Polaček.

Rekonštrukcia by mala byť ukončená koncom leta 2023.