Nový predseda správnej rady Lukáš Pitek

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Tomáš Drucker vymenoval od pondelka 15. januára 2024 do funkcie predsedu správnej rady Fondu na podporu športu Lukáša Piteka.

Vedúci legislatívno-právneho oddelenia Slovenského futbalového zväzu doposiaľ zastával pozíciu člena správnej rady fondu.

„Prejavenú dôveru si veľmi vážim. Pevne verím, že sa nám spoločne s členmi správnej rady fondu a zamestnancami jeho kancelárie bude naďalej dariť napĺňať poslanie tejto verejnoprávnej inštitúcie,“ povedal Lukáš Pitek, novovymenovaný predseda správnej rady Fondu na podporu športu.

FOTO  SFZ/ROMAN FERTSL