Nový predseda správnej rady rokoval s predsedom ZMOS

S novým predsedom správnej rady Fondu na podporu športu, ktorým je od 15. januára 2024 Lukáš Pitek, rokoval predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik.

„Predmetom rokovania bola spolupráca pri príprave ďalších rokovaní správnej rady Fondu na podporu športu. Hlavným cieľom správnej rady je napomáhať rozvoju a budovaniu športovej infraštruktúry,“ ozrejmil predseda ZMOS Jozef Božik po rokovaní, ktoré sa konalo v pondelok 22. januára 2024 v priestoroch Kancelárie ZMOS v Bratislave. 

Podľa slov Jozefa Božika je spoločným záujmom Fondu na podporu športu a ZMOS podporovať nielen národnú infraštruktúru, ale aj miestnu a regionálnu, ktorá vytvára predpolie pre rozvoj talentu detí a mládeže v jednotlivých mestách a obciach Slovenskej republiky.

„Samostatnou a veľmi dôležitou kapitolou je budovanie telocviční pri základných školách. ZMOS považuje šport a pohyb detí a mládeže za svoju prioritu. V tomto duchu je pripravované aj rokovanie s novým ministrom športu a cestovného ruchu,“ dodal predseda ZMOS Jozef Božik. 

zmos.sk