Podpora futbalistom, prísľub atlétom, schválenie odbornej komisie INFRA 4

Správna rada Fondu na podporu športu zasadala vo štvrtok na domovskej pôde v Národnom tenisovom centre.

Vedenie fondu schválilo poskytnutie príspevku na majstrovstvá Európy vo futbale pre hráčov do 21 rokov v roku 2025 v maximálnej výške 2 500 000 eur.

Správna rada zároveň deklarovala podporu majstrovstvám Európy v atletike U18 a po schválení rozpočtu Fondu na podporu športu na rok 2024 a na základe predpokladaného navýšenia finančného príspevku Fondu na podporu športu v priebehu mesiaca február 2024 rozhodne o poskytnutí príspevku.

SR_47

Členovia správnej rady zároveň vymenovali na základe výsledkov výberového konania členov odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ na posudzovanie a hodnotenie predložených žiadostí v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2023/001, tzv. INFRA 4, v abecednom poradí: Mária Berdisová, Boris Čavajda, Alexander Gejmovský, Jozef Gönci, Monika Gremeňová, Vladimír Gubrický, Michal Kraus, Milan Ladiver, Milan Mičuch, Peter Novák, Samuel Roško, Štefan Škultéty, Patrik Voltmann, Milan Vorčák.

V pozícii hosťa sa na zasadnutí zúčastnil aj Ján Krišanda, štátny tajomník pre šport Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

(luc)