INFRA 4: Podaných rekordných 225 žiadostí v objeme 79,1 milióna eur

Rekordných 225 oprávnených žiadateľov podľa výzvy sa zapojilo žiadosťami do tzv. INFRA 4, teda štvrtej výzvy Fondu na podporu športu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry.

Systém fnps.egrant.sk sa uzavrel vo štvrtok 29. februára 2024, súhrnná suma požadovaných príspevkov cez elektronický systém dosiahla 79,1 milióna eur, pričom celková čiastka oprávnených výdavkov na projekty, vrátane spolufinancovania žiadateľov, dosahuje výšku takmer 132,2 milióna eur.

„Veľmi sa teším, že napriek značným starostiam samospráv i športových organizácií s rozpočtami hľadajú žiadatelia možnosti, ako vylepšovať športovú infraštruktúru vo svojom okolí. Rekordných 225 podaných žiadostí svedčí o správnom smerovaní a predvídateľnom nastavení výziev Fondu na podporu športu. Novinka kontrolného procesu je prizvanie stavebných odborníkov do fázy formálnej kontroly, pričom ich expertíza uľahčí kontrolné postupy nielen kancelárii, ale následne i odbornej komisii prideľujúcej body jednotlivým projektom na základe vopred stanovených, schválených a zverejnených kritérií,“ povedal Lukáš Pitek, predseda správnej rady Fondu na podporu športu.

VÝZVA             POČET PODANÝCH ŽIADOSTÍ         VÝŠKA POŽADOVANÝCH PRÍSPEVKOV
INFRA 1           206 žiadostí                                         44,8 milióna eur
INFRA 2           179 žiadostí                                         53,9 milióna eura
INFRA 3           199 žiadostí                                         67,9 milióna eur
INFRA 4           225 žiadostí                                         79,1 milióna eur