Mestská športová hala v Stropkove dostala novú palubovku

V závere apríla ukončili v stropkove jednu zo záverečných etáp komplexnej rekonštrukcie mestskej športovej haly. Samospráva bola úspešná v minuloročnej výzve Fondu na podporu športu  (FnPŠ) zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry na Slovensku. „Naše mesto získalo z podobnej výzvy potrebné financie už druhýkrát po sebe. V roku 2022 sme úspešne ukončili projekt rekonštrukcie a modernizácie atletického areálu v ZŠ na Konštantínovej a tentoraz sme sa zamerali na športovú halu, ktorá slúži školopovinnej mládeži i verejnosti,“ priblížil primátor Stropkova Ondrej Brendza.

Hala bola do užívania odovzdaná začiatkom 80-tych rokov minulého storočia. Mesto v uplynulých desiatich rokoch postupne investovalo do jej rekonštrukcie – vybudované boli nové šatne a sociálne zariadenia, vymenené osvetlenie, vykurovacia technológia, zateplili obvodový plášť a v roku 2019 vďaka 105-tisícovej dotácii z ministerstva školstva zrekonštruovali jej strechu. „Technický stav haly bol vyhovujúci, no to najdôležitejšie – palubovka – bola v havarijnom stave. Konalo sa tu pritom viacero významných domácich i medzinárodných športových podujatí – hrala sa tu stolnotenisová superliga i kvalifikačné zápasy stolných tenistiek na európsky šampionát, dva roky po sebe sme tu hostili volejbalové majstrovstvá Slovenska junioriek. Jednoducho, komplexná výmena športového povrchu bola nevyhnutná,“ doplnil primátor. Mesto však popri ostatných investičných akciách nemalo dostatok vlastných prostriedkov na pomerne nákladnú investíciu, preto privítali možnosť zapojiť sa do výzvy FnPŠ.

V januári začali s odstraňovaním pôvodných parkiet, postupne demontovali aj ich nosnú konštrukciu. Nasledovalo zameranie a výkop otvorov pre nové puzdrá športového vybavenia, pokládka izolácie, vyrovnanie povrchu a samotná inštalácia modernej odpruženej drevenej podlahy. „Okrem toho sme doplnili drevenú ochranu vykurovania, čím sme zvýšili bezpečnosť športovcov, doplnili nové siete na oknách, čelnej stene i smerom k hľadisku. Vyznačené boli aj čiary pre rôzne druhy halových športov s dominantným volejbalovým ihriskom,“ dodal primátor.

Celková výška investície predstavovala 160 156,37 eur, pričom polovicu z tejto sumy pokryla dotácia FnPŠ. Zvyšok uhradilo mesto z vlastného rozpočtu. „Vďaka rekonštrukcii máme v meste ďalšie moderné športovisko spĺňajúce najnáročnejšie kritériá pre organizáciu vrcholových podujatí. Ostáva nám už len posledný krok, a to rekonštrukcia tribúny, na ktorú už máme spracovanú projektovú dokumentáciu. Verím, že budeme úspešní aj v ďalších podobných výzvach a mestská športová bude dejiskom atraktívnych domácich i medzinárodných športových zápolení,“ uzavrel O. Brendza.

Za necelé dva roky ukončila samospráva druhý úspešný projekt zameraný na športovú infraštruktúru podporený z prostriedkov FnPŠ. Tento fakt ocenilo aj vedenie fondu: „Modernizácia športovej haly s tradíciou i regionálnym presahom patrí k pozitívnym príkladom spolupráce medzi samosprávou a Fondom na podporu športu. Nesmierne sa tešíme z úspešného dokončenia ďalšieho spoločného projektu, vedenie Stropkova nech poslúži ako nasledovaniahodný príklad aj v ďalších, nielen okresných mestách,“ poznamenal Ladislav Križan, predseda správnej rady Fondu na podporu športu.

www.stropkov.sk