Prekrytá tenisová hala v Čadci

Pri príležitosti storočnice tenisu v Čadci, za účasti Miloslava Mečířa, prezidenta Slovenského tenisového zväzu, otvorili v piatok ukončenú úvodnú etapu zveľaďovania športového areálu Vitality park na ulici Športovcov v Čadci.

„Je úžasné byť pri momentoch, keď sa po dlhých rokoch podarí zosúladiť záujmy a financie všetkých zainteresovaných strán. Za prispenia súkromného sektora, mesta a Fondu na podporu športu sa osadením nafukovacej haly podarilo zabezpečiť možnosť rozvoja tenisu nielen priamo v Čadci, ale v celom regióne Kysúc. Celoročná prevádzka umožní vytvoriť podmienky na pohybový rast ako pre tenistov, tak aj pre okolité školy a škôlky. Som presvedčený, že tento prvý krok umožní pokračovanie plánovaných etáp na zabezpečenie potrebného zázemia i vonkajších tenisových kurtov, pri ktorých bude jedna z priorít aj bezbariérovosť,“ uviedol Miroslav Dráb, člen správnej rady Fondu na podporu športu, ktorý je zároveň člen výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja, generálny manažér slovenského parahokejového tímu a riaditeľ hokejového klubu MHK Dolný Kubín.

Fond na podporu športu sa na projekte spolupodieľal sumou vyše 270-tisíc eur, pričom podobnú sumu oprávnených výdavkov doň investoval aj prijímateľ.

(luc), FOTO VITALITY PARK