Zrekonštruovaný zimný štadión v Piešťanoch

S opravou technológie chladiaceho systému ľadovej plochy na zimnom štadióne v Piešťanoch sa začalo 25. augusta 2023. Prví korčuliari vstúpili na ľad 26. marca 2024 po slávnostnom otvorení zrekonštruovaného štadióna.

Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil minister cestovného ruchu a športu Dušan Keketi, člen správnej rady Fondu na podporu športu a zároveň generálny sekretár Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Lažo, člen správnej rady Fondu na podporu športu a slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Dráb, Ján Záhončík, člen správnej rady Fondu na podporu športu, účastník OH 1992 v Barcelone, poslanec obecného zastupiteľstva Borský Mikuláš, primátor mesta Piešťany Peter Jančovič, viceprimátor mesta Piešťany Ján Krupa, zástupcovia Služieb mesta Piešťany a vedúci Spoločného stavebného úradu Milan Magula.

Zimný štadión prešiel kompletnou rekonštrukciou technológie chladiaceho systému ľadovej plochy v sume viac ako jeden milión eur. Bola to najväčšia investičná akcia Mesta Piešťany v roku 2023 s presahom do roku 2024. Veľká vďaka patrí Fondu na podporu športu, ktorý finančným príspevkom vo výške 477 822,97 eur v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ pomohol k samotnej rekonštrukcii.

„Prajem si aby tento zimný štadión zrekonštruovaný z verejných zdrojov slúžil všetkým. Aby sa tu darilo krasokorčuliarom, mládežníckym hokejistom a reprezentačnému výberu SR do 18 rokov,“ povedal v príhovore primátor mesta Piešťany Peter Jančovič.

Ako člen správnej rady Fondu na podporu športu, ale i zástupca Slovenského zväzu ľadového hokeja prehovoril Miroslav Lažo, generálny sekretár SZĽH. „Chcel by som podotknúť, že mesto Piešťany vždy patrilo do hokejovej rodiny. Mám v pamäti neskutočné množstvo tréningov, zápasov, ale i jedinečný Hlinka Gretzky Cup. Diváci tu vedeli vždy vytvoriť výbornú atmosféru a aj preto sa úprimne teším, že sa, aj s pomocou Fondu na podporu športu, podarilo opraviť zimný štadión, teda jeho ,chladiarinu‘, zabezpečujúcu úžasný ľad. Verím, že tu spoločne zažijeme ešte mnoho kvalitných hokejových stretnutí,“ uviedol Lažo.

Okrem opravy technológie chladiaceho systému sa na Zimnom štadióne v Piešťanoch realizovali aj iné investičné akcie. Medzi najväčšie patrí oprava strechy v hodnote takmer 195 000 eur, rekonštrukcia zdroja chladu v sume viac ako 105 000 eur, zabezpečenie bezbariérového prístupu pre hráčov na ľadovú plochu a divákov do priestoru štadióna v sume 60 000 eur, výmena doskového výmenníka za takmer 20 000 eur. Z energetického auditu vypracovaného pre zimný štadión nám bola odporúčaná montáž tienenia západnej fasády objektu a osadenie termostatických hlavíc na vykurovacie telesá v šatniach a administratívnych priestoroch. Opatrenia technického riešenia pre zníženie celkovej energetickej náročnosti budovy boli v sume viac ako 15 000 eur. Spolu s ďalšími opravami, revíziami a montážou zabezpečovacieho systému objektu sa finálna suma investovaná do znovuotvorenia Zimného štadióna v Piešťanoch vyšplhala na sumu približne 1 392 125 eur.

Finančný príspevok z Fondu na podporu športu vo výške 477 822,97 eur bol Mestu Piešťany pridelený v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2022/002“, tzv. INFRA 3.

Výmenu technológie chladenia zabezpečovala firma FROST – service, s.r.o, Lednické Rovne.

(piestany.sk + luc)