23.05.2024
Výsledky posudzovania žiadostí v rámci výzvy č. 2023/001 "Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry"
20.12.2023
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ v znení dodatku č.1
20.12.2023
Dodatok č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2023/001
19.12.2023
Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov
19.12.2023
Výberové konanie na členov odbornej komisie pre športovú infraštruktúru FNPŠ
18.12.2023
Schéma štátnej pomoci na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry, poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu športu v znení dodatku č. 2
13.11.2023
Usmernenie k vyúčtovaniu príspevku na projekt podpory športu v rámci výzvy č. 2022/002
16.08.2023
Usmernenie k vyúčtovaniu mimoriadnej podpory v rámci výzvy č. 2021/001 „Mimoriadna podpora pre profesionálne športové kluby“
30.06.2023
Výsledky posudzovania žiadostí v rámci výzvy č. 2022/002 „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“
21.06.2023
Usmernenie k vyúčtovaniu mimoriadnej podpory v rámci výzvy č. 2022/001 „Mimoriadna podpora pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru“
16.03.2023
Zásady spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí k výzve č. 2022_002
15.03.2023
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2022/002 v znení dodatku č. 1
15.03.2023
Príloha č. 3 - Vzor plánu udržateľnosti 2022
13.03.2023
Výberové konanie na členov odbornej komisie pre športovú infraštruktúru FnPŠ
09.03.2023
Usmernenie k vyúčtovaniu v rámci výzvy č. 2021/004, aktualizácia 9.3.2023
23.12.2022
Doplňujúce informácie k Výzve č. 2022/002
23.12.2022
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2022/002
15.12.2022
Schéma štátnej pomoci na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry, poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu športu v znení dodatku č. 1
18.11.2022
Výberové konanie na riaditeľa alebo riaditeľku Fondu na podporu športu
18.11.2022
Výberové konanie na riaditeľa alebo riaditeľku Fondu na podporu športu – Prílohy A a B
16.11.2022
Zoznam úspešných žiadateľov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o mimoriadnu podporu pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru č. 2022/001
10.11.2022
Zoznam úspešných žiadateľov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o mimoriadnu podporu pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru č. 2022/001
04.10.2022
Záverečná správa k výzve č. 2021/004 (Športová infraštruktúra)
09.08.2022
Zoznam schválených finančných príspevkov na základe osobitnej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre profesionálne športové kluby č. 2021/003
19.07.2022
Usmernenie k vyúčtovaniu mimoriadnej podpory v rámci výzvy č. 2021/003
05.07.2022
Usmernenie k vyúčtovaniu príspevku na projekt podpory športu v rámci výzvy č. 2021/004
03.06.2022
Zápisnica z 31. zasadnutia Správnej rady FnPŠ zo dňa 22. apríla 2022, č. FnPŠ-SR-4/2022
13.05.2022
Výsledky posudzovania žiadostí o finančný príspevok v rámci výzvy určenej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry (výzva FnPŠ č. 2021/004)
13.05.2022
Dodatok č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce športovú Infraštruktúru č. 2022/001
13.05.2022
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru č. 2022/001 v znení dodatku č. 1 v sledovaní zmien
13.05.2022
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru č. 2022/001 v znení dodatku č.1
09.05.2022
Príloha č.1 k výzve č. 2022/001- schéma minimálnej pomoci v znení dodatku č.1
29.04.2022
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru č. 2022/001
29.04.2022
Príloha č. 2 k výzve č. 2022/001 – výpočet výšky pomoci
29.04.2022
Príloha č. 1 k výzve č. 2022/001 – schéma minimálnej pomoci
29.04.2022
Výzva č. 2022/001 – poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru
05.04.2022
Schéma minimálnej pomoci podnikov prevádzkujúcich športovú infraštruktúru v súvislosti s ochorením COVID-19 (DM - 4/2022)
02.03.2022
Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu – Prenosné počítače, monitory a skartovač
02.03.2022
Výzva na predkladanie ponúk (prenosné počítače, monitory a skartovač) – príloha č. 1 (opis predmetu zákazky)
02.03.2022
Výzva na predkladanie ponúk (prenosné počítače, monitory a skartovač) – príloha č. 2 (čestné vyhlásenie uchádzača o neexistencii konfliktu záujmov)
02.03.2022
Výzva na predkladanie ponúk (prenosné počítače, monitory a skartovač) – príloha č. 3 (návrh kúpnej zmluvy)
02.03.2022
Výzva na predkladnie ponúk v rámci preiskumu trhu – kancelársky nábytok a vybavenie
02.03.2022
Výzva na predkladanie ponúk (kancelársky nábytok a vybavenie) – príloha č. 1 (opis predmetu zákazky)
02.03.2022
Výzva na predkladanie ponúk (kancelársky nábytok a vybavenie) – príloha č. 2 (čestné vyhlásenie uchádzača o neexistencii konfliktu záujmov)
02.03.2022
Výzva na predkladanie ponúk (kancelársky nábytok a vybavenie) – príloha č. 3 (návrh kúpnej zmluvy)
27.02.2022
Zápis o hlasovaní „per rollam“ správnej rady Fondu na podporu športu č. 6/2022 (zmena zásad, spôsobu a kritérií hodnotenia žiadostí k výzve č. 2021/004)
27.02.2022
Vzor potvrdenia národného športového zväzu o organizácii medzinárodného športového podujatia
27.02.2022
Vzor potvrdenia národného športového zväzu o príprave reprezentantov
27.02.2022
Vzor čestného vyhlásenia žiadateľa o využívaní športoviska pre šport detí a mládeže
25.02.2022
Zásady, spôsob a kritéria hodnotenia žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ na základe výzvy č. 2021/004 (aktualizácia 25.2.2022)